Home
Základní informace
Aktuality
Stanovy
My jsme Evropa
Evropské vzdělávání
Další informace
Zajímavé odkazy
Školský systém ČR
Kontakty
 

Český svaz pro vzdělávání a evropskou výchovu


Historie AEDE

HISTORIE:

 

1956

Ustanovující sjezd v Paříži

1958

První statutární sjezd v Turíně. Kongres vytyčil, jak bude pracovat v sekcích, jak se rozšiřovat a vyvíjet

1961

Lucemburk: Sjezd hovořil o metodách výuky různých zemí, členové se seznámili se zkušenostmi nových metod vyučování.

1964

Darmstadt: Zde sjezd rozebírá zkušenosti nových metod ve výuce v Belgii, Německu, Francii, Velké Británii a Itálii

1968

Brusel: Zde se kongres zajímal o zmapování evropského vzdělávání

1971

V Paříži kongres potvrdil práci ve skupinách a definoval různé aspekty ve vzdělávání.

1974

San Remo: Hovořilo se na téma „Evropská politika ve vzdělávání“.

1978

Lucemburk: Kongres analyzoval zkušenosti, které se staly hlavními principy evropské dimenze

1981

Bad Tatzmannsdorf (Rakousko): Sjezd zvolil téma „Škola bez hranic“, které bylo věnováno různým školským systémům v Evropě

1985

Montecatini (Itálie): Členové sjezdu hovořili na téma

„Škola a společnost z evropského hlediska“.

1989

Nimégue (Nizozemí): Téma sjezdu: „Být evropským učitelem“.

Tento dokument hovořil o evropské společnosti, jejím vývoji a stavu.

1992

Atény: Sjezd zvolil téma „Spojit Evropu vzděláváním“, o perspektivách výuky – jací učitelé by měli představovat evropskou školu.

1995

Paestum (Itálie): Volené téma znělo „Evropské vzdělávání 21. století“.

1998

Strasbourg: Téma: „Demokracie a občané Unie v předvečer 21. století – Bez vzdělání se nemůže Evropa spojit“.

2001

Las Palmas (Kanárské ostrovy):

Téma: „Od Evropy předsudků k Evropě vizí“

 

PLÁN:

 

2004

České Budějovice/Praha: Téma kongresu: „Rozšíření Evropy – Nová východiska pro Evropu vzdělávání, sociální život, hospodářství a politiku“

 

 

 

(C) 2005-2007 Český svaz pro vzdělání a evropskou výchovu, o.s. Všechna práva vyhrazena.
Vyrobil RIX, s.r.o. - Internetové služby Prosperita