Home
Základní informace
Aktuality
Stanovy
My jsme Evropa
Evropské vzdělávání
Další informace
Zajímavé odkazy
Školský systém ČR
Kontakty
 

Český svaz pro vzdělávání a evropskou výchovu


Základní informace

EUROPAED - Český svaz pro vzdělávání a evropskou výchovu je partnerem pro:

- národní a evropské semináře
- národní a evropské učitelské workshopy
- tvorbu kontaktů mezi učiteli z evropských zemí
- tvorbu nových modelů vyučování
- diskusi didaktických otázek výchovy k Evropanství
- tvorbu evropských projektů – SOKRATES, ekologickou výchovu, lidská a sociální práva, evropskou společnost
- zavádění evropské dimenze do výuky
- specifické modely ve všeobecném a odborném vzdělávání
- tvorbu nových technologií jako prostředku komunikace v Evropě

EUROPAED je poradcem pro vzdělávání, řešitelem problémů na cestě do Evropy a důležitým nástrojem pro zavádění evropské dimenze do vzdělávání.Český svaz pro vzdělání a evropskou výchovu, o.s.

Sídlo sdružení: Základní škola, Mikulova 1594, 149 00 Praha 4, Česká republika
Registrace provedena: 21.9.2004 u Ministerstva vnitra ČR
Čj: VS/1-1/58457/04-R
IČO Sdružení: 266 76 923

Vedení (comitee) sdružení:

Čestná předsedkyně: Doc. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
Předseda: PaedDr. Bedřich Pazdera
Tajemník: Mgr. Lenka Minaříková
Hospodář: PhDr. Josef Jaroš, CSc.

 

 

 

(C) 2005-2007 Český svaz pro vzdělání a evropskou výchovu, o.s. Všechna práva vyhrazena.
Vyrobil RIX, s.r.o. - Internetové služby Prosperita